Nhà giá rẻ 1,5 - 2 tỷ đồng

Nhà giá rẻ 1.5 – 2 tỷ đồng trở lại đường đua bất động sản

Tảng băng bất động sản bắt đầu tan, đi cùng với đó lãi suất ngân hàng đang được điều chỉnh giảm xuống. Diễn biến này...