Nhà khung thép 2 tầng tại Hà Tĩnh

Nhà xanh O2

Nhà thép 2 tầng tại Hà Tĩnh – sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống hiện đại

Chủ đầu tư: GĐ Chị Thiền

Địa điểm: Trần Phú - TP Hà Tĩnh

S: 6.5x17.4=113.1m2

Số tầng: 02

Năm thực hiện: 2024